Για όλες τις κατηγορίες SOLOS, DUOS και για τα GROUPS οι συμμετέχοντες καθώς χορεύουν πάνω σε δικά τους μουσικά κομμάτια οφείλουν να έχουν στείλει τα κομμάτια τους πριν τις 22 Απριλίου 2024.

Στο e-mail πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Η κατηγορία
  • Το όνομα του group ή του Duo/Solo
  • Ο τίτλος της χορογραφίας (αν υπάρχει)
  • Η σχολή και η χώρα προέλευσης

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να σταλούν με το αρχείο που περιέχει το μουσικό κομμάτι με την μορφή Mp3 ή WAV στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

music@medcup.gr

!!! Παρακαλούμε ένα e-mail για κάθε συμμετοχή !!!