Για όλες τις κατηγορίες SOLOS, DUOS και για τα GROUPS οι συμμετέχοντες καθώς χορεύουν πάνω σε δικά τους μουσικά κομμάτια οφείλουν να έχουν στείλει τα κομμάτια τους πριν τις 9 Δεκεμβρίου 2024.

Στο e-mail πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Η κατηγορία
  • Το όνομα του group ή του Duo/Solo
  • Ο τίτλος της χορογραφίας (αν υπάρχει)
  • Η σχολή και η χώρα προέλευσης

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να σταλούν με το αρχείο που περιέχει το μουσικό κομμάτι με την μορφή Mp3 ή WAV στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

music@medcup.gr

!!! Παρακαλούμε ένα e-mail για κάθε συμμετοχή !!!